Resiprokal Hareket

Resiprokasyon hareketi eğenin, endomotorun hareketi ile dönüş yönünün değişken bir düzen içerisinde ilerlemesiyle meydana gelir. Tedavide kullanılan eğe, önce saat yönü tersine geniş bir açıyı tarar ve bu işlemi tekrarlamadan önce saat yönünde dar bir açıyı tarar. Bu şekilde tekrarlanan bir salınıma dönüşür. İşlemin bütününe resiprokal hareket ismi verilmektedir.

Prosesin sağladığı en büyük avantaj daralan kanal içerisinde eğenin sıkışıp kırılmasının, ters yönde hareket ederek rahatlamayla engellenmiş olmasıdır.