Rotary Movement

Kök kanal tedavisinde kullanılan eğe kullanım yöntemlerinden olan döner (Rotary) hareket, endomotora sabitlenen eğelerin sürekli şekilde aynı yöne hareket ederek kanaldan debris kaldırması işlemidir.

Genel olarak eğeler üzerindeki helis kesme yönlerinden dolayı saat yönünde hareket etmesi istenir. Helis yapısına göre saat yönünün tersine de sürekli hareket ederek rotary hareket yapılabilmektedir. Örneğin Scope Quattro modelleri aslında resiprokal hareket ile kullanılan eğeler iken eğer kullanılan endomotor bunu sağlıyorsa saat yönünün tersine rotary olarak ta kullanılabilir